PP person or persons of the year

  • Posts: 113
  • Thank you received: 8

PP person or persons of the year was created by eztek

Ok, inspired from what we started last night...

Kom repitasyon nou an je la pou koze prim ki te promet nan fin ane a...

gen kek moun ki gentan ap rele moun blofe...

1e edition pp award la an diskisyon wi la...

men kategori yo, sa ka chanje nenpot le, ou ka sijere paw tou oubyen mete ti epis sou sa nou mete la yo....

1: moun ki pi poze e respekte lot
2: moun ki pi popile
3: moun ki ede or ka ede pp vanse plis
4: pongongon de lane
5: djole de lane
6: blofe de lane
6: moun ki pi inove
7: moun ki gen plis enmi
8: moun ki pi enevan
9: moun ki pataje plis ide
10: moun ki ede plis ak seleksyon nan radio a
11: moun ki gen bouch pi sal
12: moun ki la plis
13: moun ki kache deye mask plis la a.k.a zonbi de lane

nan kategori sa yo ou nan sa ou sijere yo, vote lan pral fet sou 4 ou 5 nan yo ou plis tou...

tanpri, mwen konnen nou, well... kek nan nou... pa itilize post sa pou atake lot ou regle ajanda prive ou...

epi fwa sa, pa gen joure manman non...
2 years 1 month ago #1

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • Posts: 14
  • Thank you received: 0

Replied by Soleil on topic PP person or persons of the year

Sipèb inisyativ pou premyè edisyon pri nan PranPlezi!

Mwen annakò ak anpil nan diferan seleksyon kategori yo, men mwen panse eliminasyon kèk e modifikasyon nan lòt ap kreye yon atmosfè pi relaksan.


Kategori pou Eliminasyon:
Pongongon de Lane
Blofè de Lane
Moun Ki Pi Enèvan

Kategori pou Modifikasyon:
Moun Ki Gen Plis Lennmi --> Moun Ki Pi Kontwovèse (Controversial)
Moun Ki Gen Bouch Pi Sal --> Moun Ki Itilize Langaj Vilgè Plis (Profanity)


Sijesyon mwen pou reyisit inisyativ sa a se kreye yon sistèm pou kache idantite votè yo e kenbe vòt yo konfidansyèl jiskaske jou pou revele gayan an rive.
2 years 1 month ago #2

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • Posts: 53
  • Thank you received: 6

Replied by Tifi_led on topic PP person or persons of the year

Pitt ou kwer do w laj?
Bon ke m komanse pou sa kap tann yo.
1: Moun ki pi poze e respekte lot
mwen tap vote
Biliv: li enonse e pataje ide l. poze kesyon e tres respektye anver lot chatter
Lisa, la vivi: c lol li vinn lol, zafer si on moun pran lol li yo diferan. tank pou lisa derespekte moun li prefere mande padon. " lem gran mta renmen menm jan ake l"
Dayzee: : mka tronpe m men li sanble on moun ki calm, ki gen resper pou lot san pou otan kite mache sou di pye l.
Rogue aka cheeks pou moun ki pi poze. menm ler mwen ak Rogue we get into it, mwen panse ke li pa janm depase limit pou derespekte on lot konsyaman.

Moun ki popiler:
mtap vote pou machann pate a, met bob, scott, Mr. simityer so far sou sit pp a pa gen on moun kap monte pou l pa konn moun sa yo. en bbref sou pp tout moun popiler paske yo chak kite on kichoy nan footprint pp pa facon yo chat.

11: Moun ki gen bouch pi sal
mpa finn konprann kisa ou vle di pa bouch pi sal. si c nan di betiz ou fer maledve ak lot nan joure piblikman.
men si m tap vote pou moun ki konn lage mots ki pi chokan sou pp. mtap vote pou Barb, ak 2lanmou ki pafwa bliye c sel Barb ki gen " pass" pou l di mo sal.

12: Moun ki la plis
mpa konnen si c moun ki gen nom yo la plis ou ki pa pale souvan ou ki pa janm pale ( lexx. kerv ak guests yo)
ou byen moun ki aktif chak jou nan chat la ( pongongon cleef)


12: zonbi pp
nan koze zonbi sa li varye. on moun ka zonbi pou mwen epi pou Pitt li pa zonbi.

pongongon ak djoler de l'annee
mtap mete cleef nan tou 2 kategori sa yo. li pongonngon men an menm tan li djoler sounwazman. ler lap pale w kay frer li t lekol, fanm li konn pran, machine li roule ( aylender a) wa konprann.
nan djoler mtap mete lil money ak lot ankor ke m pa sonje nom yo.

Gen lot kategori mpanse ki ta dwe la men ki pa nan list lan. but who am I to add more?

Mpa mande w dakor ak seleksyon m men jus fer pa w
2 years 1 month ago #3

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • Posts: 113
  • Thank you received: 8

Replied by eztek on topic PP person or persons of the year

bon, li bon kanmem, si nou jwenn manm, se kategori yo avan, epi apre na pase nan vote nominee yo, apre nou selekte yo, nap pase ak vote la, sa ou bay la ka sevi pou kek nominee yo...

wa dim saw we... mwen ta swete akey la pa chanje...
2 years 1 month ago #4

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • Posts: 29
  • Thank you received: 7

Replied by fadia on topic PP person or persons of the year

Mwen ka vote kek kategori,Nan lis pongongon an map mete jazz ak akansyel,lis zonbi a m ka mete kerv ak puim,Nan lis moun ki pi popile a m ka di da,menl fe pati zonbi yo tou,kategori djoler a m ka di tek ,lil money. Mousson et cleef,pou kategori pi poze a biliv ,lisa,aka,,denye kategori pongongon an c pitt,tifi
2 years 1 month ago #5

Please Log in or Create an account to join the conversation.