Search found 2 matches

by Believe
Sun Jun 03, 2018 2:35 am
Forum: General Discussions
Topic: Old School VS new generation
Replies: 2
Views: 261

Re: Old School VS new generation

Repons sou sijè sa a ap baze sou de (2) aspè enpòtan: kiltirèl e sikonstansyèl--plis enpak evolisyon sosyete a sou nouvèl jenerasyon an. Nan kilti ayisyèn--peryòd kèk paran nou t’ap viv--madanm yo konn prepare manje nan yon lè ki pwòch de lè yo konnen mari yo ap antre nan kay la--aprè travay--de fa...
by Believe
Sun May 27, 2018 10:25 pm
Forum: General Discussions
Topic: Apre on tan se on lot
Replies: 2
Views: 230

Re: Apre on tan se on lot

Souvni mwen genyen de “Jou Manman An” an Ayiti se flè moun konn atache sou kote goch rad, kòsaj, oubyen chemiz yo ki, selon koulè a, siyifi si manman yo vivan oswa mouri. Pandan tout vi mwen, se toujou flè mov mwen te mete paske manman mwen mouri depi m’ te piti. Donk se fason sa a mwen te konn ono...