Myth interference into the reality

Anything that does not fit anywhere else.
Post Reply
Tifi_led
Posts: 20
Joined: Wed Feb 07, 2018 10:17 pm

Myth interference into the reality

Post by Tifi_led » Mon May 21, 2018 11:45 pm

Anpil nan nou gen seri de myth/kwayans ke nou te gen Haiti ke ki pafwa ki konn vinn realite.
Pou mwen se te kesyon depi w wer on mouch aver andan kay ou , ou byen main w ap grate w konnen ou gen pou vinn jwenn/gen on kob nan jou proch yo.
Mwen pa moun ki kwer nan tonton nwel men myth sa an plizyer okazyon toujou realite pou mwen. Anpil fwa mwne konn lakay depi m wer mouch a ver a 2 jou pap passe pou w pa jwenn on transfer ou byen on moun ki pot on kob li t dwe w.
Main grate a menm personelman c kwayans pam sa, pa gon ler pou pla main m ap grate m pou m pa jwenn on kob ki t inatandu. mfer esperyans sa plizyer fwa donk li vinn tounen on abitud.
egzanp, mgon moun ki dwe m on bel sum depi 7 ans, li pa janm di li pap remet mwne kob la men li t arrive kite kote l t rete a, li chanje numero tel li e boke m sou fb ( mpanse c pou kob la)
semen passe a main m tonbe grate m, mkonnen son kob map jwenn men mpa ka wer kibor lap sorti, so Jodi a lem ouvri account mail mwen on money order ak on letter remersiman pou pasyans mwen.
On lot fwa ankor, myth sa tounen on realite,
Gen moun ki di ler pye w ap grate w c visit wap jwenn
ler zorey ou ap sonnen c on moun kap pale de ou
ler w morde lang ou c on moun kap pale w mal . chaje toujou
si ou kwer ou ekperimante on bagay sa , plz do share

eztek
Posts: 13
Joined: Wed Feb 07, 2018 10:40 pm

Re: Myth interference into the reality

Post by eztek » Tue May 22, 2018 12:31 pm

Wi, majorite saw di yo mwen konn tande tou. menm le mwen pa kwe nan yo, but gen anpil ki pase vre ke ou pa vreman ka eksplike. petet on fre mason or on gangan aspiran va eksplike nou. ekzanp, ou konn ap panse ak on moun ke ou pat janm we, epi lew sot deyo an ou we li.

mwen gen on baz mwen ki rele tacus ki te dim ke tout fi renmen gwo bagay. koman fe ou ekri piti konsa ou menm? it's a bit hard on the eyes...Post Reply