Pranplezi Forums • Bourik
Page 1 of 1

Bourik

Posted: Thu Sep 13, 2018 6:05 pm
by Tifi_led
" Bourik fer pitit c pou do'l repose"
Nan system jan nou leve a, anpil fwa nou tande granmoun ap di ti proveb sa. Menm remake de nos jours timoun yo vinn trop djaporalize, yo di w yo pa dwe paran yo anyen c paran ki dwe yo.

Mwen, mleve nan on foumi kote nou tout dwe lot. sak pi gran ede pi piti, e saki swa dizan rive deja lonje la main bay lot.

Nan ka pou manman m ak papa, mpanse mwen dwe yo pou lavi. jiskaske mpa kapab ankor. Paske san sakrifiss yo mpatap sam ye Jodi a. San leson lavi yo inkilpe nan mwen an, mpatap moun mwen ye Jodi a.

Menm jan mpanse ke mwen dwe paran m se konsa mta renmen pitit mwen met nan tet li ke li dwe m. Menm ler map travay pou demen pou m pa sou kont pitit men si nan vye jou mwen lavi a pata si bon ke sa mta vle pitit mwen pranm an chaj. Paske mpanse mwen travay e fer kont sakrifis pou demen pou yo pa mande m sam te fer pou yo konsa.
Sa se opinion pam. E nou menm, eske nou panse ke c sel paran ki dwe pitit e ke pitit pa dwe paran.